30. 6. 2020

Workshop na téma „Místní ekonomika jako děravé vědro aneb LEPENÍ DĚR“

Co můžeme udělat pro místní EKONOMIKU a větší SOBĚSTAČNOST našeho regionu?

Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. zve všechny, kteří rádi o věcech hloubají a hledají nové cesty a způsoby, jak nečekat na pomoc z vnějšku, na WORKSHOP:

 „Představme si místní ekonomiku jako vědro. Abychom vědro naplnili, potřebujeme do něj dostat vodu (peníze). Když je vědro plné, ekonomika vzkvétá. Vědro místní (lokální) ekonomiky je ale plné děr, kterými peníze region opouštějí, vynaloženéna zboží a služby, které v místě nikdo neposkytuje. Zalepení těchto děr a udržení peněz v systému co nejdéle místní ekonomiku zlepšuje a posiluje. Společně se zamyslíme nad tím jak využít místní zdroje k „zalepení děr“ a zpomalení odtoku peněz z regionu.“

Kdy: ve čtvrtek 9.7.2020 v 16.00 hod.

Kde: velká zasedačka Radnice v Kyjově

Budeme se zabývat tématy:

  • jak pomoci tomu, aby náš region byl více odolný, soběstačný, tedy méně závislý a tím snad i více svobodný
  • neznalost příležitostí i ohrožujících trendů u těch, co rozhodují, u potenciálních žadatelů.
  • uvědomění si souvislostí všeho, co tvoří lokální ekonomiku, která je předpokladem vyšší nezávislosti

Lektorka workshopu:

RNDr. Zuzana Guthová, CSc. V letech 2002 – 2012 se intenzivně zabývala tématem místního rozvoje a využitím komunitních metod k jeho posílení/rozvoji. Zajímá se o alternativní ekonomické systémy, podporu soběstačnosti apod.

Anna Čarková
předsedkyně spolku Kyjovské Slovácko v pohybu