Zákoník práce a velká novelizace 2020/2021– komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení

Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář Zákoník práce – komplexní průvodce zákoníkem práce

Datum konání
čvrtek - 1. 10. 2020
Volná místa
  • 25 obsazených míst
  • /
  • 15 volných míst
  • Volná místa!
Lektor
JUDr. Irena Valíčková, MBA JUDr. Adam Valíček, MBA
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

Zákoník práce a velká novelizace 2020/2021– komplexní průvodce zákoníkem práce – celodenní školení

Termín konání:
čtvrtek – 1. 10. 2020, od 9:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová mapa >>>)

Přednášející:
JUDr. Irena Valíčková, MBA
JUDr. Adam Valíček, MBA

Informace o lektorech_Valíček

Cena za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1210,- Kč (cena uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2420,- Kč (cena uvedena vč. DPH)

Cílem semináře je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školení získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám.

Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků!
Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Obsah semináře:

1. základní přehled hlavním změn velké novely zákoníku práce – nová úprava dovolené, vydávání zápočtového listu, aj.
2. Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
3. Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
4. Zkušební doba komplexně
5. Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou
6. Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.
7. Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
8. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
9. Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
10. Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
11. Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele
12. Další instituty pracovního práva – doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
13. Zdůraznění klíčových změn v rámci novelizace 2020.
Diskuse.

Lektoři si vyhrazují právo ve výjimečných případech zajistit přednášku za účasti pouze jednoho z lektorů.

Pořadatel semináře si vymezuje právo na změnu programu.

Platební podmínky:

Od 1. 1. 2020 akceptujeme platbu pouze bankovním převodem
účet: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 201001.

Zálohová faktura Vám přijde do Vašeho e-mailu 10 dní před seminářem, na základě které provedete platbu.

Kontaktní osoba:
Pavla Borkovcová, +420 775 610 535, financni@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s advokátní ...

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s partnery ...

Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou ...