Velká novelizace zákoníku práce, dovolená a její výpočet, home office

Pořádáme zajímavý seminář s oblíbenými lektory JUDr. Irenou Valíčkovou, MBA a JUDr. Adamem Valíčkem, MBA na téma „Velká novelizace zákoníku práce, dovolená a její výpočet, home office“

Datum konání
úterý 16.2.2021
Volná místa
 • 30 volných míst
 • /
 • 0 obsazených míst
 • Volná místa!
Lektor
JUDr. Irena Valíčková, MBA, JUDr. Adam Valíček, MBA
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

„Velká novelizace zákoníku práce, dovolená a její výpočet, home office“

Termín semináře:
úterý 16. 2. 2021 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín (příjezdová cesta)

V případě nepříznivé situace proběhne seminář online formou.

Máte dotaz na lektora?
Tak nám ho prosím zašlete na e-mailový kontakt info@ohkhodonin.cz, na semináři ho následně zodpovíme.

Přednášející:
JUDr. Irena Valíčková, MBA

advokátka, členka redakční rady časopisu Ad rem, členka Kolegia expertů AKV Praha, spoluautorka publikace Vyznejte se v pracovním právu, členka akreditační komise MV ČR, členka Rady expertů Unie personalistů, externí vyučující na VUT Brno, spoluautorka pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a.s.

JUDr. Adam Valíček, MBA

advokát, člen redakční rady časopisu Ad rem, Kolegia expertů AKV Praha, člen Rady expertů Unie personalistů, autor odborných článků, spoluautor pracovněprávních vzorů pro Wolters Kluwer, a.s.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, příspěvkové organizace města, NNO 1 210,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci1815,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)

Cíl semináře:

Cílem semináře je především připravit mzdové účetní, zaměstnavatele, personalisty, jednatele, na plánované změny. Lektor seznámí účastníky školení se stávající právní úpravou v komparaci s novelizací, aby se účastnící školení přehledně zorientovali v očekávaných novinkách. Součástí semináře je rovněž i praktická část týkající se přepočítávání dovolené podle nové právní úpravy. Školení je určeno pro začínající i pokročilé účastníky v oblasti pracovního práva.

Obsah semináře:

 • Velké změny v oblasti dovolené – komplexní průvodce novelou, zdůraznění klíčových změn, přepočet dovolené na hodiny
 • Novinka – Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež
 • Změny v pružném (flexibilním) rozvržení pracovní doby
 • Nová úprava náhrady nemajetkové újmy zaměstnanci
 • Novinky v oblasti doručování – jak správně doručit písemnost zaměstnanci?
 • Sdílené pracovní místo jakožto nový institut
 • Potvrzení o zaměstnání aneb zápočtový list – pozor na změny
 • Přechod práv a povinností a související změny a souvislost se skončením pracovního poměru
 • Novelizace odvolání z vedoucího pracovního místa
 • Nová výše minimální mzdy

Platba:

Od 1. 1. 2020 akceptujeme platbu pouze bankovním převodem účet: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 210216.

Zálohová faktura Vám přijde do Vašeho e-mailu cca 10 dní před začátkem semináře. Na základě faktury, prosíme o zaplacení poplatku za seminář předem.

V den semináře, Vám předáme nebo přijde do e-mailu faktura o zaplacení semináře.

Kontaktní osoba:

Pavla Borkovcová, GSM: + 420 775 610 535, financni@ohkhodonin.cz

v případě nepřítomnosti kontaktujte

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info@ohkhodonin.cz

 

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NÍŽE

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Pořádáme semináře s oblíbeným lektorem panem Lošťákem na ...

Užitečný seminář s oblíbeným lektorem panem Jiřím Klímou ...

Videozáznam s olíbeným lektorem panem Jiřím Klímou na ...