Velká novela zákona o obchodních korporacích

Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady zákona č. 33/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2021

Datum konání
pátek - 29. ledna 2021
Volná místa
 • 36 volných míst
 • /
 • 0 obsazených míst
 • Volná místa!
Lektor
Mgr. Michal Vávra
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Okresní hospodářská komora Hodonín v zastoupení 100% dceřinou společností OHK servisní, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář

Velká novela zákona o obchodních korporacíchTermín semináře:

Termín semináře:
pátek – 29. ledna 2021, od 9:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
školící místnost OHK – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

Lektor:
Mgr. Michal Vávra, advokátní kancelář Bulinský, Vávra & Zemanová Šimonová
www.bumama.cz

Cena za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1815,- Kč (cena zahrnuje DPH)
Ostatní zájemci – 2662,- Kč (cena zahrnuje DPH)

Cílem semináře je komplexně seznámit účastníky s obsahem a hlavními dopady zákona č. 33/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. ledna 2021 mění zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Program semináře:

1.Právní předpisy: – zákon o obchodních korporacích – zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK), velká novela ZOK – zák.č. 33/2020 Sb., účinnost, přechodná ustanovení

2.Změna v obecné části zákona ve vztahu ke kapitálovým společnostem

 • rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů
 • bezúplatná plnění společníkům
 • smlouva o výkonu funkce
 • faktické vedení společnosti
 • odstoupení z funkce statutárního orgánu
 • právnická osoba jako člen voleného orgánu kapitálové společnosti
 • zástava podílu a jiná věcná práva k podílu

3. Změny u s.r.o.

 • Změny společenské smlouvy jednatelem
 • Zjednodušení splacení peněžitého vkladu při zakládání malých s.r.o. (ZK do 20 tis. Kč)
 • Valná hromada – svolávání, program, hlasování, doprovod na valné hromadě
 • Právní postavení jednatele
  • smlouva o výkonu funkce jednatele a její schvalování, vztah ke společenské smlouvě
  • jak je to aktuálně se souběhy funkcí
  • odměňování jednatele
  • odpovědnost jednatele
  • odstoupení z funkce
  • pokyny VH jednateli
  • další práva a povinnosti jednatele

   4. Změny u a.s.

 • nová definice akcie, druhy akcií
 • zcela nová koncepce monistické a.s., zrušení funkce statutárního ředitele bez náhrady

 

Platební podmínky:
Od 1. 1. 2020 akceptujeme platbu pouze bankovním převodem
účet: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 210129.

Zálohová faktura Vám přijde do Vašeho e-mailu 10 dní před seminářem, na základě které provedete platbu.

Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Synek, +420 736 612 400, info@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NALEZNETE NÍŽE

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Pořádáme semináře s oblíbeným lektorem panem Lošťákem na ...

Pořádáme zajímavý seminář s oblíbenými lektory JUDr. Irenou ...

Užitečný seminář s oblíbeným lektorem panem Jiřím Klímou ...