Valná hromada OHK Hodonín

Okresní hospodářská komora Hodonín si dovoluje pozvat všechny členy na volební zasedání shromáždění delegátů („valnou hromadu“) která se uskuteční ve středu – 27. listopadu 2019, od 15:00 hodin

Datum konání
27.11.2019
Volná místa
 • 6
 • /
 • 30
 • Volná místa!
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Valná hromada OHK Hodonín

Termín konání: 
středa 27. 11. 2019 od 15:00 hodin

Místo konání:
školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Program:

14:30 – 15:00 hodin     prezence účastníků

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů shromáždění (skrutátorů, zapisovatele, ověřovatele zápisu, mandátové, návrhové a volební komise)
 3. Zpráva představenstva o činnosti za uplynulé období
  – zpráva o činnosti
  – zpráva o hospodaření
  – schválení účetní závěrky
 4. Zpráva dozorčí rady o činnosti za uplynulé období
 5. Návrh finančního plánu na rok 2020
 6. Návrh a volba delegátů na sněm HK ČR na rok 2020, volba zástupce do představenstva HK ČR
 7. Návrh a volba delegátů na členskou schůzi KHK JM na roky 2019 – 2020
 8. Valná hromada OHK servisní, s.r.o.
 9. Volba členů představenstva, předsedy a místopředsedů OHK Hodonín
 10. Volba dozorčí rady OHK Hodonín
 11. Diskuze
 12. Přijetí usnesení
 13. Závěr

Na setkání s Vámi se těší předseda představenstva OHK Hodonín

Ing. Luděk Šebesta

Přihlásit se na tuto akci mohou pouze členové Okresní hospodářské komora Hodonín