Seminář na téma – Daňové a účetní aktuality

Seminář na téma „Daňové a účetní aktuality“ je k 6. 11. 2019 zcela vyprodán. Nyní se již můžete přihlásit pouze jako náhradník. V případně, že se někdo odhlásí, tak Vás budeme kontaktovat. Děkujeme za pochopení.

Datum konání
15.11.2019
Lektor
Ing. Jiří Klíma
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

 

Daňové a účetní aktuality

Termín semináře:
pátek 15. 11. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
(příjezdová mapa >>>)

Přednášející:
Ing. Jiří Klíma

Jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších podobných plateb. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Kapacita učebny je zcela obsazena. Nyní se můžete přihlásit pouze jako náhradník.
V případně, že se někde ze semináře odhlásí, budeme Vás kontaktovat.

Předmět semináře:

Seminář bude zaměřen zejména na novinky v účetní a daňové legislativě roku 2019 a 2020. Předmětem semináře bude výklad novelizací zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu schválených v roce 2019 a výhled na rok 2020. Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.

Program semináře:

  • Změny v zákoně o DPH – datum uskutečnění zdanitelného plnění, změny v organizaci DPH ve společnosti (dříve sdružení), změny v rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, změny v úpravě či vyrovnání odpočtu, plánované úpravy 2020.
  • Změny zákona o dani z příjmů – změny u právnických osob a společných ustanovení zákona (oblast daňově účinných nákladů, daňové odpisy, nakládání s technickým zhodnocením pronajatého majetku atd.), změny v osvobozených příjmech, v příjmech ze závislé činnosti, v odčitatelných položkách od základu daně i slevách na dani a daňovém zvýhodnění, změny pro rok 2020.
  • Diskuse, dotazy.

Platební podmínky:

  • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 191115. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
  • Hotově v den konání semináře

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.