Seminář na téma – Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Uplatňování DPH v roce 2019 a 2020“

Datum konání
pátek - 20. 3. 2020
Volná místa
 • 1
 • /
 • 39
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Václav Benda
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín pro Vás připravila seminář na téma:

UPLATŇOVÁNÍ DPH V ROCE 2019 A 2020

Termín semináře:
pátek 20. 3. 2020 od 9:00 do 13:30 – 14:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín

Přednášející:
Ing. Václav Benda, BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993 a nahradil dříve platný systém daně z obratu. Řadu let působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Od srpna 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH. Na problematiku této daně se dlouhá léta zaměřuje také ve své lektorské a publikační činnosti.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO – 1 210,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2 420,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)

Obsah semináře:

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.  Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • změny ve vymezení základních pojmů,
 • místo plnění při dodání zboží pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na informaci GFŘ,
 • pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1. 1. 2020,
 • pravidla pro dodání zboží v režimu skladu (call-offstock) od 1. 1. 2020,
 • základ, výpočet a zaokrouhlování daně a opravy základu daně,
 • sazby daně a změny od 1. 5. 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží změny od 1. 1. 2020,
 • nárok na odpočet daně v roce 2020,
 • režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020,
 • správa daně v tuzemsku v roce 2020, včetně změn pravidel pro vracení nadměrného odpočtu,
 • aktuální problémy při podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení.

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 271 631 380/0300, variabilní symbol: 200320.  V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.

  Kdy mám poplatek za seminář uhradit?

  Po Vaší registraci, přes registrační formulář, Vám do několika dní zašleme na Váš e-mail zálohovou fakturu s žádostí o zaplacení poplatku.

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně ...