Seminář na téma – Účetní závěrka roku 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Účetní závěrka roku 2019“

Datum konání
13.12.2019
Volná místa
 • 4
 • /
 • 32
 • Volná místa!
Lektor
Květoslava Novotná
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Účetní závěrka roku 2019

Termín semináře:
pátek – 13. 12. 2019 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín – Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
(příjezdová mapa >>>)

Přednášející:

Květoslava Novotná

Pracuje jako daňová poradkyně a je majitelkou účetní firmy v Brně. V oboru účetnictví a daňového poradenství má mnohaletou praxi; více než 10 let přednáší na odborné vysoké škole. Pravidelně se věnuje lektorské činnosti v uvedených oblastech.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Minimální počet účastníků na semináři je 15

Obsah semináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti – podklady k přiznání DPPO za rok 2019
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Nejnovější interpretace NÚR
 • Důležité pokyny a sdělení Ministerstva financí.
 • Příklady z judikatury NSS
 • Dotazy

Platební podmínky:

 • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 191213. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.