Seminář na téma: Roční zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Roční zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019“

Datum konání
pátek - 14. 2. 2020
Volná místa
 • 7
 • /
 • 23
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Milan Lošťák
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín pro Vás připravila seminář na téma:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ ZAMĚSTNANCŮ ZA ROK 2019

Termín semináře:
pátek 14. 2. 2020 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Kyjov– Svatoborská 591, 697 01 Kyjov
(příjezdová cesta)

Přednášející:
Ing. Milan Lošťák

Působí v daňové správě nepřetržitě od roku 1985, z toho dvě desetiletí ve funkci zástupce ředitele, v současné době na oddělení daně z příjmů fyzických osob. Je uznávaným odborníkem na problematiku zdaňování příjmů ze závislé činnosti a dlouhodobě v této oblasti publikuje. Pravidelně spolupracuje s Komorou daňových poradců ČR, Okresními hospodářskými komorami, Agrární komorou a řadou dalších subjektů. Je oblíbeným a zkušeným lektorem.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO – 1 210,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2 420 (cena je uvedena vč. DPH)

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout nejnovější informace o ročním zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019. Seminář je určen mzdovým účetním a všem, kteří se zabývají problematikou ročního zúčtování.

Obsah semináře:

 • Podmínky rozhodné pro provedení ročního zúčtování
 • Situace, kdy je povinné daňové přiznání
 • Povinnosti poplatníků a zaměstnavatelů
 • Srážení záloh na daň v průběhu roku
 • Problematika administrace Prohlášení poplatníka
 • Provedení ročního zúčtování po jednotlivých krocích
 • Termíny platné pro zdaňování, dokládání slev, provedení a vypořádání zúčtování
 • Konkrétní příklad provedení ročního zúčtování a jeho výstupy
 • Přehled o daňových slevách a ročních odpočtech ze základu daně
 • Daňové zvýhodnění v ročním zúčtování
 • Povinné tiskopisy, jejich skladba a termíny předkládání
 • Změny platné pro rok 2020
 • Odpovědi na dotazy

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 200214.  V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.

  Kdy mám poplatek za seminář uhradit?

  Po Vaší registraci, přes registrační formulář, Vám do několika dní zašleme na Váš e-mail zálohovou fakturu s žádostí o zaplacení poplatku.

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně ...