Seminář na téma – INTRASTAT PRO ROK 2021 A ZMĚNY PRO ROK 2022

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem: INTRASTAT pro rok 2021 a změny pro rok 2022

Datum konání
pátek - 10. 12. 2021
Volná místa
 • 19
 • /
 • 5
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář s názvem:

INTRASTAT pro rok 2021 a změny pro rok 2022

Termín semináře:
pátek 10. prosince 2021 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)
prezenční forma

Místo konání:
učebna OHK Kyjov – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Přednášející:
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová

Poplatek na seminář:

Členové HK ČR, obce a města, NNO = 1 500,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci = 2 000 (nejsme plátci DPH)

Kapacita omezena na 24 osob

seminář je určen:

Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Zároveň upozorní i na připravované změny pro rok 2022.

Cílem semináře je:

 • Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.

Program semináře

Výkaz INTRASTAT

 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel
 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury – změny KN pro rok 2022
 • Kódy transakcí
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Nařízení vlády č. . 333/2021 Sb. – změny pro rok 2022
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů 

Kontaktní osoba:

Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

www.ohkhodonin.cz

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s partnery ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat ...

Okresní hospodářská komora Hodonín pořádá Veletrh pracovních příležitostí ...