Seminář na téma – INTRASTAT od A do Z

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Intrastat od A do Z

Datum konání
8.11.2019
Volná místa
 • 10
 • /
 • 14
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Lenka Tomáš Sabelová
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Intrastat od A do Z“

INTRASTAT od A do Z

Termín semináře:
pátek 8. 11. 2019 od 9:00 do 13:30 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov

Přednášející:

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová

Má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO – 1 000,- Kč (nejsme plátci DPH)
Ostatní zájemci – 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH)

Seminář je určen:

Všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Cíl semináře:

 • Poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům
 • Upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup

Obsah semináře:

Výkaz INTRASTAT

 • Právní základ
 • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel
 • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
 • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
 • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
 • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
 • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury
 • Kódy transakcí
 • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
 • Uvádění dalších údajů do výkazů
 • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
 • Provádění oprav údajů ve výkazech
 • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

Platba:

 • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 673958563/0300, variabilní symbol: 191108. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.
 • Hotově v den konání semináře

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info(at)ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.