Intrastat od A do Z

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s OHK servisní, s.r.o. si Vás dovolují pozvat na seminář Intrastat od A do Z

Datum konání
úterý - 15. 9. 2020
Volná místa
 • 1 obsazené místo
 • /
 • 24 volných míst
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

Intrastat od A do Z

Termín semináře:
úterý – 15. září 2020, od 9:00 do 13:30 (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
školící místnost OHK – Svatoborská 591, 697 01 Kyjov (příjezdová mapa >>>)

Lektor:
Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová

Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu. Její specializací je celní řízení, původ zboží, legislativa EU v oblasti cel, daní při dovozu a vývozu, Extrastatu a Intrastatu. Lektorské činnosti se věnuje 12 let.

Cena za seminář:

Členové HK ČR, města, obce, školy, NNO – 1210,- Kč (cena uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2420,- Kč (cena uvedena vč. DPH)

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Dále je cílem upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.

Program semináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury
  • Kombinovaná nomenklatura pro rok 2020
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů

Platební podmínky:

Od 1. 1. 2020 akceptujeme platbu pouze bankovním převodem
účet: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 200915.

Zálohová faktura Vám přijde do Vašeho e-mailu 10 dní před seminářem, na základě které provedete platbu.

Kontaktní osoba:
Pavla Borkovcová, +420 775 610 535, financni@ohkhodonin.cz

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Přečetl jsem si a souhlasím s všeobecnými obchodními podmínkami.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Dlouho očekávaná novelizace zákoníku práce vstoupí podle předpokládaného ...

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s OHK ...

OHK servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou ...