Seminář na téma – Daňové a účetní aktuality

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář, který si pro Vás připravila s názvem „Daňové a účetní aktuality“

Datum konání
pondělí - 24. 2. 2020
Volná místa
 • 20 míst obsazených
 • /
 • 40
 • Volná místa!
Lektor
Ing. Jiří Klíma
Doba trvání
4 hodiny
Registrační formulář

OHK Servisní, s.r.o. ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín pro Vás připravila seminář na téma:

Daňové a účetní aktuality

Termín semináře:
pondělí 24. 02. 2020 od 9:00 do 13:00 hodin (prezence účastníků od 8:30 hodin)

Místo konání:
učebna OHK Hodonín–Kasárenská 4, 695 01 Hodonín
(příjezdová mapa >>>)

Přednášející:
Ing. Jiří Klíma

Jako daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a dalších podobných plateb. Kromě lektorské činnosti se ve své firmě věnuje vedení účetnictví a zpracování mezd. Je členem představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně.

Poplatek na seminář:

Členové HK, města, obce, školy, NNO 1 210,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)
Ostatní zájemci – 2 420,- Kč (cena je uvedena vč. DPH)

Předmět semináře:

Seminář bude zaměřen zejména na novinky v účetní a daňové legislativě roku 2019 a 2020.
Předmětem semináře bude výklad novelizací zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu schválených v roce 2019 a výhled na rok 2020. Výklad bude doplněn o aktuální výklady a stanoviska GFŘ, závěry KOOV a zajímavé judikáty.

Program semináře:

 • Změny v zákoně o DPH– datum uskutečnění zdanitelného plnění, změny v organizaci DPH ve společnosti (dříve sdružení), změny v rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, změny v úpravě či vyrovnání odpočtu, plánované úpravy 2020.
 • Změny zákona o dani z příjmů– změny u právnických osob a společných ustanovení zákona (oblast daňově účinných nákladů, daňové odpisy, nakládání s technickým zhodnocením pronajatého majetku atd.), změny v osvobozených příjmech, v příjmech ze závislé činnosti, v odčitatelných položkách od základu daně i slevách na dani a daňovém zvýhodnění, změny pro rok 2020.
 • Diskuse, dotazy.

Platební podmínky:

 • Převodním příkazem ČSOB, a. s. účet číslo: 217 631 380/0300, variabilní symbol: 200224. V případě neomluvené neúčasti bude účastnický poplatek vždy fakturován na základě řádné přihlášky.

  Kdy mám poplatek za seminář uhradit?

  Po Vaší registraci, přes registrační formulář, Vám do několika dní zašleme na Váš e-mail zálohovou fakturu s žádostí o zaplacení poplatku.

Kontaktní osoba:

Bc. Tomáš Synek, GSM: + 420 724 613 020,  info@ohkhodonin.cz

* Účastník svou účastí na akci uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti na jakýchkoliv aktivitách v rámci akce, prostřednictvím jakékoliv technické metody, smějí být použity dle uvážení pořadatele, a to bez nároku účastníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Účastník souhlasí, že tyto fotografie, filmy nebo videozáznamy mohou být bez nároků na náhradu použity k prezentačním a propagačním účelům pořadatele.

Registrace na seminář

Souhlasím s podmínkami zpracování a uchování osobních údajů.
Tato stránka je zabezpečena pomocí služby reCAPTCHA a vztahují se na ni zásady ochrany osobních údajů a podmínky užití společnosti Google.

Další semináře

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje srdečně ...

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat ...