Pomoc po tornádu

Podnikatelé postižení tornádem mohou dostat finanční pomoc jako kompenzaci škod na majetku na nově pořízený majetek. Speciální dotační program „Pomoc po tornádu“ operativně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s partnery a schválila ho vláda. Počítá s dotací až 1 milion Kč na obnovu či nákup nového majetku, nahrazující ten zničený, a také s jednorázovou padesáti tisícovou podporou na úklidové práce. Podnikatelé rovněž mohou využít bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) až do výše 45 milionů korun, a to v rámci rozšířeného programu Expanze - úvěry.

Pomoc po tornádu

Výše a účel pomoci

Finanční pomoc na obnovu či nákup nového majetku, který nahradí ten zničený, kdy maximální výše dotace je 1 milion Kč jednorázová podpora 50 tisíc Kč na úklidové práce bezúročný úvěr od 500 tisíc do 45 milionů Kč na investiční výdaje.

Pro koho a na co

Podporu mohou využít podnikatelé, kteří museli kvůli tornádu omezit nebo úplně zastavit činnost díky dotaci si lze pořídit stroje a zařízení, související software a nezbytné licence aj. finance z dotace je možné využít také na stavební práce, dopravní prostředky, technické práce jako je třeba úprava výrobní linky a obdobných zařízení, zásoby apod.

Příjem žádostí

Přes kontaktní místa pro podnikatele zřízená v postižených oblastech složená ze zástupců agentury CzechInvest, Českomoravské rozvojové a záruční banky (ČMZRB) a Hospodářské komory.

Termíny

  • vyhlášení výzvy: 29. 6. 2021
  • předpokládané zahájení příjmu žádostí: 30. 6. 2021
  • předpokládané ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2021

Podmínky dotace a další informace

Uvedeno v samotné výzvě z programu "Pomoc po tornádu" - ke stažení níže bezúročný úvěr řešen v rámci rozšířeného programu Expanze-úvěry - na webu www.cmzrb.cz

Informace

Nemovitosti - Výzva VI - Pomoc po tornádu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 2. 8. 2021 VI. Výzvu z programu Nemovitosti v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020.

Výzva je reakcí na živelnou pohromu v podobě tornáda, které zasáhlo území ČR dne 24. června 2021, a představuje dotační podporu malých a středních podnikatelů, jejichž podnikatelské nemovitosti byly tornádem poškozeny nebo zcela zničeny. V souladu s cílem programu Nemovitosti se tak jedná o nemovitosti, které nemohou být bez rekonstrukce nadále využívány pro podnikatelskou činnost. Pro více informací kliněte zde.

V případě dotazů Vám rádi pomůžeme, poradíme...