Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Současné Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace, vzniklo v roce 2004 sloučením tří kyjovských učňovských zařízení. Z nich mělo největší tradici Střední odborné učiliště zemědělské se sídlem na Urbanově ulici v Kyjově. To navazovalo na vývoj zemědělského školství v Kyjově, jehož počátek se datuje do roku 1907. Dalšími sloučenými učňovskými zařízeními byly Střední odborné učiliště stavební v Kyjově na ulici Za Humny, založené v roce 1967, a původní Střední odborné učiliště v Kyjově na Havlíčkově ulici, které bylo založeno v roce 1960. Každá z těchto institucí prošla vlastním vývojem.

Adresa
Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov
Telefonní kontakt
518 615 109 / 774 405 602
Oficiální web
www.soukyjov.cz

Škola nabízí tříleté obory vzdělání z několika oblastí – strojírenství, elektrotechnika, stavebnictví, gastronomie a pečovatelské služby, které jsou ukončeny závěrečnými zkouškami, po jejichž složení obdrží absolventi výuční listy. Součástí nabídky je i čtyřletý maturitní obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení.
Nabízí také nástavbové studium v oboru podnikání, které je ukončeno maturitní zkouškou a které je určeno pro absolventy s výučním listem.

Pro žáky se zdravotním postižením nabízí obor vzdělání praktická škola dvouletá.