Miroslav Kozumplík – Projekční a znalecká kancelář

Náš realizační tým se zabývá pouze oborem elektro a řeší převážně projekty pozemních, dopravních a inženýrských staveb včetně rodinných domů a také poskytujeme veškerou související poradenskou činnost. Zabýváme se stavbami tradičními – zděnými ale také dřevostavbami.

Adresa
Žeravice 198 696 47 Žeravice
Telefonní kontakt
+420 602 704 433
Oficiální web
www.kozumplik.com

Projektová činnost

Projektování elektrických zařízení bez omezení napětí v objektech třídy „A“ i „B“, podle § 10, vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Dále provádíme návrh osvětlení včetně světelně-technických výpočtů a návrh elektrického topení včetně výpočtů tepelných ztrát.

Pro naše klienty zajišťujeme podle požadavků vypracování dokumentace v těchto stupních:

 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení podle § 1a a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území podle § 1b a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území podle § 1c a přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace pro vydání společného povolení podle § 1d a přílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení podle § 2 a přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby podle § 3 a přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 • Dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

  Poradenská činnost

 • Studie proveditelnosti technologického řešení.
 • Studie návratnosti technologického řešení.
 • Kontrolní činnost a oponentura projektové dokumentace.
 • Zpracování světelných studií a vizualizací.