Josef Svitálek

Chceme Vás seznámit s firmou Svitálek, která vznikla v roce 1989.

Adresa
Drahy 592 696 42 Vracov
Telefonní kontakt
+420 518 628 639
Oficiální web
www.svitalek.cz

Firma má sídlo ve Vracově, asi 60 km od města Brna v centru jižní Moravy. Charakter výroby ji řadí mezi strojírenské firmy, přestože leží v úrodné zemědělské a vinařské oblasti s bohatými kulturními tradicemi a typickým moravským folklórem. Již od založení firmy byla stanovena podnikatelská koncepce, jejíž cílem je zajistit maximální kvalitu výrobků, servisní službu a spokojenost zákazníků. Podle charakteru výrobního zaměření je firma rozčleněna na tři samostatné provozy. Snažíme se, aby se zákazník stal našim stálým a spokojeným partnerem. Toho chceme dosáhnout také tím, že v případě havárie nebo jiné naléhavé potřeby zákazníka se mu snažíme vyhovět i do 24 hodin. Jelikož bychom rádi navázali oboustranně výhodnou spolupráci, zveme všechny zájemce k navázání kontaktu, ať už písemného nebo osobního.