Okresní hospodářská komora HODONÍN

Konference na téma "STAVEBNÍ FIRMY – PODNIKÁNÍ V RAKOUSKU"

Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje a Rakouské podnikatelské centrum, s.r.o. Vás srdečně zvou na konferenci "STAVEBNÍ FIRMY – PODNIKÁNÍ V RAKOUSKU"

Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016

OHK Hodonín Vás zve na seminář s názvem "Změny ve zdaňování mezd od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016" Tento seminář se bude konat v úterý 14. 2. 2017.

Seminář na téma "Změny ZDPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe“

Okresní hospodářská komora Hodonín si Vás dovoluje pozvat na seminář "Změny ZDPH v roce 2017 a jejich dopady do praxe“. V průběhu semináře budou účastníci informováni o změnách v oblasti DPH s připravovanou novelou, která nabude účinnosti od 1. 1. 2017.

Seminář na téma: DPH u obcí a neziskových organizací

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav.

Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání

Okresní hospodářská komora Hodonín ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno Vás zvou na seminář "Přeshraniční právní vztahy s Rakouskem v oblasti podnikání"

OHK Hodonín připravuje další odborné semináře

Od září 2016 do prosince 2016 Vám Okresní hospodářská komora Hodonín nabídne sérii praktických seminářů. Doufáme, že semináře se špičkovými odborníky využijete, ať už jste aktivní organizace, nezisková organizace, jednotlivec nebo zaměstnanec městského nebo obecního úřadu.

Seminář na téma "Nový zákon o zadávání veřejných zakázek a prováděcí předpisy"

Cílem semináře je seznámit účastníky s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek, jeho změnami v oblasti zadávání a mimo jiné i aktuálními interpretačními nejasnostmi. Změny budou diskutovány v porovnání s dnešním stavem velmi konkrétně a na příkladech.

Podnikatelské setkání s názvem "Vize 2020 pro Jihomoravský kraj"

Krajská hospodářská komora jižní Moravy ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno se rozhodla uspořádat již tradiční podnikatelské setkání s lídry politických stran, kandidujících v letošních volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Nabízíme prostor k prezentaci jejich záměrů a cílů pro funkční období 2016-2020 a podnikatelům prostor k položení dotazů a předání námětů k řešení překážek v podnikání. Dotazy i náměty budou předávány v písemné formě přímo na místě.

B2B veletrhy reklamy a marketingu Marketing Mix 2016

Přijďte si pro inspiraci a nové nápady pro svoji reklamu a marketing na veletrh "Marketing Mix a doprovodné konference"

HK ČR navrhuje zavedení právního elektronického systému pro podnikatele

Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem, který by podnikatele a živnostníky provedl džunglí zákonů a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních a daňových povinností.

Zásadní změny v zákoníku práce v roce 2017 z pohledu praxe

Cílem semináře je seznámení se základními změnami, které předmětná novela zákoníku práce přináší, jejich porovnání se stávající právní úpravou, a v neposlední řadě na praktické dopady těchto změn pro personální a mzdovou praxi.

HK ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Vás zve na misi do Íránu

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR pana Eduarda Muřického do ÍRÁNU ve dnech 6. - 11. října 2016.

HK ČR a CEBRE Vás zve na podnikatelskou misi do Belgie

Hospodářská komora České republiky a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii spolu s europoslankyní Martinou Dlabajovou Vás zvou na podnikatelskou misi do Belgie (Antverpy, Brusel) v termínu 13. - 14. října 2016.

Týká se EET spropitného? Záleží, kdo ho bude danit

Bude spropitné v restauracích zahrnuto do elektronické evidence tržeb? Rozhodující je, komu peníze od zákazníků připadnou, zda provozovateli podniku či obsluze. Všichni ovšem mají povinnost tuto část příjmu danit.

KONZULTAČNÍ DNY PRO PODPORU EXPORTU

CHCETE EXPORTOVAT A NEVÍTE JAK NA TO? POTŘEBUJETE U VAŠEHO OBCHODNÍHO PŘÍPADU ASISTENCI V ZAHRANIČÍ? HLEDÁTE ODBĚRATELE ČI OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH?

Češi propadli sdílené ekonomice. Šetří s ní i investují

Sdílená ekonomika neboli peer-to-peer (P2P) funguje na principu “rovný s rovným”. Na rozdíl od klasického modelu poskytovatel - konzument, s P2P získávají všichni zúčastnění lepší podmínky. Tím, že obcházejí banky, realitky, cestovky, hoteliéry a další zprostředkovatele služeb a místo toho se dohodnou s reálnými lidmi, ušetří.

Hospodářská komora ČR bude testovat zařízení pro EET

Hospodářská komora ČR začne shromažďovat a sdílet znalosti o přípravě elektronizace tržeb. V rámci své iniciativy EET ANO, ale... spustila pro podnikatele i samotné výrobce a dovozce pokladních systémů pro EET nový informační web.

Bartoňová Pálková: Nedostatek nízko a středně kvalifikovaných pracovníků dramaticky ohrožuje českou ekonomiku

Viceprezidentka zdůraznila, že situace v ČR už je natolik dramatická, že nízko a středně kvalifikovaní pracovníci chybí firmám průřezově ve všech oborech. Výstupem jednání bylo usnesení sněmovního výboru, ve kterém poslanci žádají premiéra Bohuslava Sobotku o urychlené řešení situace a o předložení návrhu řešení do konce července 2016.

Makroekonomická situace v České republice zůstává (až na stavebnictví) výsostně příznivá

Naděje na to, že se inflace konečně pohne výše ze své již dlouhou dobu trvající hodnoty okolo nuly, vzala i v letošním prvním pololetí za své. Toto období ukončila se shodným přírůstkem hladiny spotřebitelských cen o 0,1 % pro meziměsíční i meziroční porovnání. Ve vývoji cenové hladiny sehrávají stále klíčovou roli ceny pohonných hmot, které sice v krátkém časovém horizontu vykázaly ne zcela zanedbatelný přírůstek, ale meziročně stanuly stále o více než 10 % níže.

Podnikatelé mohou prostřednictvím agentury CzechTrade čerpat podporu z projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN

Malé a střední podniky se mohou od 18. července hlásit do interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN. Jejich cílem je podpořit malé a střední podniky na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na tradiční obory